about me

經常憧憬自己是一個在香港工作假期的日本上班族,但往往世事都是事與願為。所以只可努力工作,就算在網上遊走,都會覺得很開心。

PP筆記簿

HELLO

book_note_empty
好耐無Update過呢個自己嘅網站了,希望嚟緊會多返啲時間,將自己學習到嘅嘢做返少少紀錄,同大家分享下同埋交流下啦。
Recent Posts